Ürün Etiketi - 20x40 yanyana 5 li demirbaş etiketi