KVKK Politikası

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) politikası, bir şirketin kişisel verileri nasıl işlediğini ve koruduğunu açıklayan önemli bir belgedir. Şirketinizin KVKK politikası, şu temel unsurları içerebilir:

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi Bilgileri: Şirketinizin adı, iletişim bilgileri ve KVKK gereğince atanmış temsilci varsa onların bilgileri.

2. Toplanan Kişisel Veriler: Hangi tür kişisel verilerin toplandığı ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendiği.

3. Veri İşleme Amaçları: Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, örneğin müşteri ilişkileri yönetimi, satış, pazarlama, personel yönetimi vb.

4. Veri İşleme Şartları: Kişisel verilerin yasal dayanağı ve işlenmesi için gerekli şartlar, örneğin rızanın alınması, sözleşme gereklilikleri, yasal yükümlülükler vb.

5. Veri Saklama Süreleri: Hangi süreyle kişisel verilerin saklanacağı ve bu süre sonunda verilerin nasıl imha edileceği.

6. Veri Güvenliği: Kişisel verilerin korunması için alınan güvenlik önlemleri ve bu önlemlerin detayları.

7. Veri Sahibi Hakları: KVKK kapsamında veri sahiplerinin hakları ve bu hakları nasıl kullanabilecekleri.

8. Veri İşleme Politikası Değişiklikleri: Politika değişikliklerinde nasıl bildirimler yapılacağı ve güncellemelerin nasıl paylaşılacağı.

Telefon Yol Tarifi WhatsApp